Van der Boechorststraat 7
Afdeling MMI Kamer B-340
1081 BT Amsterdam
T +31 20 444 8307
info@microbiome.nl
Nederlands English

Inloggen


Winkelmandje

basket Er zijn nog geen producten in uw winkelmandje.

Disclaimer

Gebruik van de websites van Microbiome, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Microbiome uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Microbiome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto\'s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo\'s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Microbiome en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de sites. De inhoud van de sites mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de sites niet toegestaan de inhoud van de sites te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming Microbiome. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Microbiome geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.


Laatste nieuws

Legionella bij tandheelkunde van UMCG

In het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) in Groningen is de legionellabacterie gevonden. Lees verder... lees meer >

Welke maatregelen heeft u genomen tegen legionellabesmetting?

In veel praktijken ontbreken legionella beheersplannen en wordt de kwaliteit van het water niet gemeten, terwijl dit wel verplicht is. Wat kunt u doen om... lees meer >

Partners van Microbiome

Microbiome heeft tal van samenwerkingsverbanden en licentie-overeenkomsten met bedrijven en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. lees meer >