Van der Boechorststraat 7
Afdeling MMI Kamer B-340
1081 BT Amsterdam
T +31 20 444 8307
info@microbiome.nl
Nederlands English

Inloggen


Winkelmandje

basket Er zijn nog geen producten in uw winkelmandje.

Privacywaarborg

Microbiome verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Werkingssfeer van dit privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website van Microbiome. U gaat akkoord met ons privacybeleid door deze website te gebruiken.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt Microbiome met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Microbiome kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Toezenden van studie-informatie en uitnodigingen/attenderingen rond voorlichtingsactiviteiten.
  • Toezenden van bladen, nieuwsbrieven en/of correspondentie aan personen die daarom hebben verzocht.

Klikgedrag en webstatistieken

Microbiome meet ondermeer de mate waarin haar website worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Microbiome tenzij:

  • Microbiome dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
  • Dit is niet onverenigbaar met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan Microbiome

De website van Microbiome bevat links naar sites die niet door of in opdracht van Microbiome zijn vervaardigd. Microbiome is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging gegevens

Microbiome maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

Microbiome bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld.


Laatste nieuws

Legionella bij tandheelkunde van UMCG

In het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) in Groningen is de legionellabacterie gevonden. Lees verder... lees meer >

Welke maatregelen heeft u genomen tegen legionellabesmetting?

In veel praktijken ontbreken legionella beheersplannen en wordt de kwaliteit van het water niet gemeten, terwijl dit wel verplicht is. Wat kunt u doen om... lees meer >

Partners van Microbiome

Microbiome heeft tal van samenwerkingsverbanden en licentie-overeenkomsten met bedrijven en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. lees meer >