Troubadoursborch 59
3992 BE Houten
Nederland
T 020 - 444 83 07
info@microbiome.nl
Nederlands English

Inloggen


Winkelmandje

basket Er zijn nog geen producten in uw winkelmandje.

Risico-analyse

Om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen is het van belang om een risico inventarisatie te laten uitvoeren. Deze maakt duidelijk welke maatregelen er eenmalig en periodiek genomen dienen te worden om te blijven voldoen aan de wetgeving.

 

Er is een verschil tussen bedrijven die behoren tot de prioritaire locaties en niet-prioritaire locaties. Tot de prioritaire locaties behoren:

 • Campings
 • Jachthavens
 • Ziekenhuizen
 • Asielzoekerscentra
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Zorgcentra
 • Zwembaden
 • Gebouwen met logiesfunctie

Deze bedrijven zijn verplicht om minimaal twee maal per jaar het drinkwater te controleren en daarnaast om te beschikken over een risico-inventarisatie en beheersplan. In het waterleidingsbesluit van het ministerie van VROM en in Arbeidsregel 4.87 van het Ministerie van SZW wordt 100 kve/l (kolonievormende eenheden per liter water) als grenswaarde gesteld aan de maximaal aanwezige Legionella concentratie.

Alle overige bedrijven behoren tot de niet prioritaire locaties. Voor beide categorieën gelden andere regels.

Prioritaire locaties

Voor bedrijven die onder de prioritaire locaties vallen verzorgen wij:

 • Inventarisatie en inspectie
 • Risico-inventarisatie per tappunt
 • Opstellen beheersplan inclusief logboek
 • Opstellen tappuntenlijst
 • Aanbrengen van tappuntcodering op digitale tekeningen.

Tijdens de risico-inventarisatie wordt het gehele systeem, inclusief elk individueel tappunt, geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt er met verschillende zaken rekening gehouden, zoals met het materiaalgebruik in het systeem, de omgevingstemperatuur en de verblijftijd van het water in de installatie.

ISSO publicatie 55.1: Handleiding Legionella preventie in leidingwater, wordt gebruikt om de risicoanalyses en beheersplannen op te stellen.

Niet-prioritaire locaties

Voor bedrijven die niet onder de Regeling voor legionella preventie van het Waterleidingbesluit vallen, de niet-prioritaire locaties, evalueren we de bestaande documentatie met betrekking tot de zorgplicht. Met ISSO publicatie 55.2 als handleiding toetsen we uw bedrijf en verzorgen we voor u de benodigde documentatie en de eventueel benodigde maatregelen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

 


Laatste nieuws

Legionella bij tandheelkunde van UMCG

In het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) in Groningen is de legionellabacterie gevonden. Lees verder... lees meer >

Welke maatregelen heeft u genomen tegen legionellabesmetting?

In veel praktijken ontbreken legionella beheersplannen en wordt de kwaliteit van het water niet gemeten, terwijl dit wel verplicht is. Wat kunt u doen om... lees meer >

Partners van Microbiome

Microbiome heeft tal van samenwerkingsverbanden en licentie-overeenkomsten met bedrijven en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. lees meer >